Darmowa dostawa od 50,00 PLN
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności

 

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ANDRZEJ CHMIEL prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENDRJU ANDRZEJ CHMIEL z siedzibą po adresem: ul. Kępa Tarchomińska 6F lok. 2, 03-113 Warszawa (adres prowadzenia działalności: ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Czerwonego Kapturka 2, 05-092 Dziekanów Lesny), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 522-260-90-17, REGON 140487479, adres poczty elektronicznej: info@netmoda.pl

 

JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERA NETMODA.PL?

W trakcie korzystania z naszego sklepu internetowego, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nam Państwa danych osobowych.

Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem naszego sklepu internetowego w tym świadczonych w związku z jego funkcjonowaniem usług w tym między innymi usługi polegającej na wysyłaniu newslettera.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zainteresowanego będę przetwarzane do następujących celów wedle zastosowania:

 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • przeprowadzanie konkursu w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
 • ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celu:
           1)  prezentowania ogólnych reklam, ofert czy promocji dot. produktów w sposób dostosowany do zainteresowań danego Klienta
                (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje);
           2)  analiz funkcjonalności strony i statystycznych;

PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy tylko przez okres w który będziemy mieli ku temu wyraźną podstawę a więc do momentu w którym:

 • zaprzestaniemy wykonywania umowy lub świadczenia na Państwa rzecz usługi,
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych
          lub ustanie możliwość ustalania dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawarta umową,
 • wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli stanowiła ona podstawę przetwarzania w tym w szczególności w celu prowadzenia działań marketingowych w tym profilowania,
 • zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes Administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego w tym profilowania lub wysyłki newslettera.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE?

W zależności od podejmowanych przez Państwa czynności będą to:

 • Wykonanie zawieranych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)- w stosunku do zawieranych umów sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi newslettera;
 • Ciążący na nas obowiązek prawny np. związany z rachunkowością lub prawami konsumenta (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO)- w stosunku do realizacji obowiązków związanych z dokumentacją zawieranych transakcji sprzedaży oraz realizacji obowiązków związanych z wykonanym przez Państwa prawem odstąpienia od umowy lub zwrotu zakupionego towaru;
 • Wyrażona przez Państwa zgoda a przetwarzanie danych- jeżeli zdecydujecie się Państwo na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)- w stosunku do działań marketingowych;
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przetwarzaniu:

- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

- w celach analitycznych i statystycznych (doskonalenie stosowanych funkcjonalności naszego sklepu internetowego),

- w celach marketingu bezpośredniego.

 

DZIECI:

Oferta sklepu internetowego skierowana jest do osób pełnoletnich.

 

DANE OSÓB TRZECICH:

Podanie danych osób trzecich jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że dane tych osób zostały pozyskane legalnie oraz, że te osoby zostały poinformowane o okolicznościach w jakich dane te są udostępniane Administratorowi w tym o dane kontaktowych Administratora a także iż osoby te nie zgłaszają wobec tego udostępnienia sprzeciwu.  

 

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Jest dobrowolne ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy w tym w szczególności umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usługi newslettera.

 

SKUTEK NIE PODANIA DANYCH:

W zależności od celu w jakim dane są podawane:

 • Brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usługi newslettera,
 • Brak możliwości nawiązania kontaktu w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy przepisu prawa złożonego zamówienia.

 

MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY:

W każdej chwili, przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

JAKIM ODBIORCOM MOŻEMY UJAWNIAĆ DANE?

Dane osobowe zainteresowanego mogą być przekazywane/ujawniane następującym odbiorcom:

- Podmioty świadczące usługi z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek,

- Podmioty świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne,

- Podmioty świadczące usługi doradcze i kontrolne, płatnicze, prawne lub windykacyjne,

- Portale społecznościowe,

- Organy publiczne w zakresie w jakim administrator zobowiązany jest do udostępnienia im danych osobowych.

NETMODA.PL w żadnym przypadku nie sprzedaje danych klientów podmiotom trzecim.

 

 W JAKI SPOSÓB GNETMODA.PL CHRONI DANE OSOBOWE?

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa w tym stosujemy szyfrowane połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE OSOBOWE?

Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wykonać:

- logując się na swoje konto w sklepie internetowym NETMODA.PL

- kontaktując się przez adres e-mail: info@netmoda.pl

 

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • Dostępu do Państwa danych osobowych,

 • Prawo ich sprostowania,

 • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • Żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Ponadto przysługuje Państwu:

 • Prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

 • Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( tj. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora ),

 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

POLITYKA COOKIES

Nasz sklep korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to dwa rodzaje "cookies" tzw. "sesyjne" oraz "stałe".

 1.  Cookies stałe- pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 2.  Cookies sesyjne- pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.

 3.  Pliki "cookies" (podstawowe lub marketingowe - w zależności od zgody wyrażonej przez użytkownika i zapamiętanej w cookie „cookiePolicyGDPR”) wykorzystywane przez zintegrowany sklep serwis Google Analytics, podlegające polityce prywatności Google.

Korzystamy z serwisu Google-Analytics z funkcją anonimizacji.

Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny użytkowania naszej strony przez Państwa, w celu przygotowania dla nas raportów o aktywnościach strony internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu, w tym usług marketingowych. Google będzie ewentualnie przesyłać osobom trzecim te informacje, o ile jest to wymagane ustawowo, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google według podanych przez siebie informacji w żadnym przypadku nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo zablokować instalację plików Cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania dla przeglądarek. Zwracamy Państwu jednak uwagę na to, że ewentualnie w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Ponadto Google oferuje dla najczęściej używanych przeglądarek opcję deaktywacji, która zapewni Państwu większą kontrolę na tym, jakie dane będą ewidencjonowane i przetwarzane przez Google. Jeżeli aktywują Państwo taką opcję to do Google Analytics nie będą przesyłane żadne informacje dotyczące wizyt na stronie internetowej. Ale aktywacja nie powoduje, że informacje nie będą transferowane do nas lub do innych wykorzystywanych przez nas serwisów do analizy strony. Dalsze informacje dotyczące udostępnionej przez Google opcji deaktywacji oraz aktywacji tej opcji otrzymają Państwo poprzez poniższy link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pliki cookies umożliwiają Państwu korzystanie ze wszystkich funkcji naszego sklepu internetowego.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nasz sklep internetowy w celu:

 • Udostępniania funkcji naszego sklepu internetowego,

 • Zapamiętywania informacji o Państwa sesji,

 • W celach Statystycznych,

 • W celach Analitycznych,

 • W celach Marketingowych.

Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili możecie Państwo:

 • Blokować pliki cookies,

 • Blokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy używanej przez Państwa przeglądarki. W tym celu należy wybrać z listy poniżej wykorzystywaną przez Państwa przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z przedstawionymi dalej instrukcjami:

 • Przeglądarka Mozilla Firefox - szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem: http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security.

 • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer -  szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies zamieszczono pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies.

 • Przeglądarka Google Chrome - szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem: http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416.

 • Przeglądarka Opera - szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/.

 • Przeglądarka Apple Safari - szczegółowy opis wyłączania zapisu cookies znajduje się pod adresem: http://www.apple.com/pl/privacy/use-of-cookies/.

 • Urządzenia mobilne- Sposób zarządzania plikami cookies w urządzeniach mobilnych zależy od modelu wykorzystywanego urządzenia mobilnego, wobec czego sugerowane jest zapoznawanie się przez Użytkowników z politykami prywatności zamieszczonymi na stronach internetowych producenta posiadanego urządzenia mobilnego.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z obsługą naszego sklepu internetowego korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane (w zakresie oraz celach określonych w niniejszej polityce prywatności). Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,

 • podmioty świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne,

 • podmioty świadczące usługi doradcze i kontrolne, płatnicze, prawne lub windykacyjne,

 • portale społecznościowe,

 • organy publiczne w zakresie w jakim administrator zobowiązany jest do udostępniania im danych osobowych.

 

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW Z POZA UNII EUROPEJSKIEJ

Z uwagi na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Państwa danych osobowych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej. W przypadku naszego sklepu internetowego jest to: Usługa Google Analitics świadczona przez Google. 

 

WTYCZKI

Na stronie głównej witryny naszego sklepu stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak Instagram i Facebook. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić. Po odwiedzeniu strony naszego sklepu, na której zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteście Państwo w danym momencie zalogowani lub w ogóle zarejestrowani w danym portalu społecznościowym. Jeżeli jesteście Państwo równocześnie zalogowani w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Państwa odwiedziny na stronie do Państwa profilu. Również gdy skorzystacie Państwo z wtyczek społecznościowych i np. polecicie artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Państwa profilu. Jeśli nie chcecie Państwo, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszych stronach do danego konta użytkownika, powinni Państwo wylogować się z danego serwisu na czas korzystania z naszych serwisów.  Dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Państwa wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecamy Państwu lekturę aktualnych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych.

Politykę prywatności Instagrama znajdą Państwo pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875

Politykę prywatności Facebooka znajdą Państwo pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chęć skorzystania z uprawnień dotyczących danych osobowych prosimy kierować na adres: info@netmoda.pl 

 

ZMIANA POLITYKI I OKRES JEJ OBOWIĄZYWANIA

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

 • rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać prawa własności intelektualnej NETMODA.PL.

Użytkownik może korzystać ze strony internetowej i jej zawartości w celach osobistych i prywatnych. Wszelkie inne użycie jest zabronione i będzie wymagać od użytkownika uzyskania wcześniejszej, jednoznacznej, pisemnej zgody NETMODA.PL.

Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani manipulować urządzeniami zabezpieczającymi ani systemami bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane na stronie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

NETMODA.PL w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku błędów lub pominięć w treści, niedostępności portalu, wprowadzenia wirusów lub szkodliwych programów, mimo podjęcia wszystkich niezbędnych technicznych środków zapobiegawczych. 


Od strony internetowej klienta możliwe jest przekierowanie treści na strony internetowe osób trzecich. Z racji, że usługodawca nie zawsze może kontrolować treści umieszczane przez osoby trzecie na jego stronach internetowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju treści. W każdym wypadku usługodawca informuje, że przystąpi do natychmiastowego usunięcia wszelkich treści, które mogą naruszać miejscowe lub międzynarodowe prawo, zasady moralności lub porządku publicznego. Przystąpi do natychmiastowego wycofania przekierowanej strony z powiadomieniem właściwych organów.

NETMODA.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje przechowywane lub pojawiające się na forach, czatach, blogach, w komentarzach, sieciach społecznościowych lub w innych miejscach, gdzie istnieje możliwość publikowania w Internecie treści osób trzecich.

Jednocześnie NETMODA.PL jest do dyspozycji wszystkich użytkowników, organów władz, instytucji i sił bezpieczeństwa i działa aktywnie w wycofaniu lub ewentualnym zablokowaniu wszystkich treści, które mogą wpływać lub naruszać miejscowe lub międzynarodowe prawa osób trzecich lub zasad moralności i porządku publicznego. Jeżeli użytkownik uzna, że ​​w sieci znajdują się treści, które mogą naruszać te normy, należy natychmiast powiadomić o tym administratora strony internetowej pod adresem info@netmoda.pl
Strona internetowa została sprawdzona i przetestowana pod kątem sprawnego funkcjonowania. Wstępnie można zagwarantować jej sprawne działanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

NETMODA.PL nie wyklucza jednak możliwości zaistnienia pewnych błędów oprogramowania, lub innych usterek powstałych z przyczyn niezależnych, np. klęski żywiołowe, strajki lub inne okoliczności uniemożliwiające dostęp do sieci. 

Zakazane jest wprowadzanie w celach handlowych hiperłączy (hiperlink) na innych stronach internetowych, które udostępniałyby wejście na stronę internetową NETMODA.PL bez uprzedniej zgody marki. NETMODA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub zawartość stron internetowych osób trzecich, które stworzą link do strony internetowej NETMODA.PL

 

INTEGRACJA TRUSTED SHOP TRUSTBADGE

 • Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie. Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.
 •  W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.
 •  Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.76 / 5.00 522 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-15
Wszystko sprawnie, kurtka super
2024-06-17
Świetna kurtka! Zgodność z opisem i super się prezentuje ! :)
pixel